1. pl
  2. en

 ABOUT US

ECOLOGICAL

PRODUCTION

Is to meet the needs of customers by providing them with the best semi-finished products and special-purpose food additives on

the market, used in the pharmaceutical, cosmetic

and feed industries.

   

We are committed to conducting business in a sustainable and environmentally friendly manner.

OUR MISSION

 

                               MEANS HARVEST

 

Company name is not accidental.

The latin word Messis means harvest.

 

It symbolizes freshness, authenticity and quality, which,

from vegetable or fruit to the final product was born and grew

in Eastern Poland, which is rich in top-quality products.

     MESSIS

Healthy life with fresh products.

Healthy life with

fresh products.

THE MESSIS COMPANY STRIVES TO BE THE BEST PARTNER FOR A WIDE RANGE OF CUSTOMERS IN TERMS OF:

 

  • • THE QUALITY OF THE PRODUCTS OFFERED,

  • • A WIDE RANGE,

  • • PRODUCT INNOVATION THROUGH WORK RESEARCH    AND DEVELOPMENT R&D.

 

 

SOLIDNY PARTNER

SOLID PARTNER

Our raw materials have traveled so many kilometers to become the final product.

Such infrastructure is at the disposal of the company as offices, warehouses and logistics sites.

Our experts have spent so many hours on research, expertise, implementation and improvement of products.

This amount of raw materials was used to create Messis products.

Dział ten oferuje specjalistyczne usługi dla sektora rolno-spożywczego.

dla sektora rolno-spożywczego

 

 

 

 

The speed-farm department offers specialized services for the agri-food sector.

Speed-farm

Dział bio-feed dostarcza najwyższej naturalnych dodatków paszowych na bazie owoców, warzyw i zielonek.

 

 

Bio-feed department provides the highest quality natural feed additives based on fruit, vegetables and green forage.

Bio-feed

Dział tech-food zajmuje się projektowaniem

i produkcją zaawansowanych rozwiązań

dla branż spożywczej,

farmaceutycznej i kosmetycznej.

Tech-food department designs and produces advanced solutions for the food, pharmaceutical and cosmetic industries.

Tech-food

3 FILARY DZIAŁALNOŚCI

3 PILLARS OF ACTIVITY

W ramach działalności firmy MESSIS działają trzy niezależnie współpracujące działy:
 
Within MESSIS there are three independently cooperating departments:

Dział speed-farm oferuje specjalistyczne usługi dla sektora rolno-spożywczego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w termicznej obróbce materiałów paszowych i biomasy możemy zaoferować kompleksowe rozwiązania zarówno dla indywidualnych producentów rolnych jak i klientów korporacyjnych. Posiadamy infrastrukturę pozwalającą na właściwe zgromadzenie oraz zmagazynowanie surowców mokrych a następnie ich konserwację poprzez suszenie oraz przechowywanie ich w odpowiednich warunkach.

DZIAŁ BIO-FEED

Specialized services for the agri-food sector.

 

Thanks to many years of experience in thermal processing of feed materials and biomass, we can offer comprehensive solutions for both individual agricultural producers and corporate clients.Our infrastructure allows for proper collection and storage of wet raw materials and then their conservation by drying and storing them in appropriate conditions.

SPEED-FARM

Dział bio-feed dostarcza najwyższych naturalnych dodatków paszowych na bazie owoców, warzyw i zielonek. Produkujemy najwyżej jakości susze owocowe i warzywne, wysłodki buraczane  i mieszanki traw. Na życzenie klientów oferujemy indywidualne    i innowacyjne rozwiązania.

DZIAŁ BIO-FEED

Provides the highest natural feed additives based on fruit, vegetables and green forage. Produce dried fruit and vegetables pomaces, sugar beet pulp and grass mixtures.

 

We offer individual and innovative solutions on request.

BIO-FEED

Dział tech-food zajmuje się projektowaniem i produkcją zaawansowanych rozwiązań dla branż spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej.Oferujemy między innymi:

 

- Susze i fixy owocowe i warzywne o szerokim zastosowaniu – jako dodatki aromatyczne i smakowe do herbat, mieszanek owocowych i ziołowych ale również w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Szeroka gama możliwości obróbki suszy w zakresie frakcji i separacji pozwala nam dostarczyć produkt  zgodny z oczekiwaniami klienta

 

- Szeroką gamę błonników spożywczych o zastosowaniu w cukiernictwie dla wszelkiego rodzaju polew, kremów, nadzień, marmolad i dżemów; piekarnictwie jako dodatek do pieczywa; produktach mięsnych jak mielonki i kiełbasy; wszelkiego rodzaju sosach – keczupach, musztardach; jogurtach, lodach, produktach bezglutenowych; sportowych i dietetycznych suplementach; napojach i smoothies bogatych w błonnik.

 

- Pestki owocowe uzyskane w unikalnym procesie separacji w zależności od frakcji o zastosowaniu w przemyśle spożywczym jako dodatek dający strukturę, smak i aromat, przemyśle spożywczym jako aromatyczne źródło błonnika i spulchniacza, przemyśle kosmetyczno-farmaceutycznym jako naturalny peeling bogaty w kwasy tłuszczowe oraz źródło olejów.

DZIAŁ FOOD-TECH

Designs and produces advanced solutions for the food, pharmaceutical and cosmetic industries. We offer products with a wide range of applications:

 

Dry Fruit & Vegetable Pomaces And Fixes

as aromatic and flavor additives to teas, fruit and herbal mixtures, but also in the pharmaceutical and cosmetic industries. A wide range of processing options in terms of fraction and separation allows us to provide  a product that meets customer expectations.


Dietary Fibers

are used in confectionery for all kinds of toppings, creams, fillings, marmalades and jams; bakery as an addition to bread; meat products such as luncheon meat and sausages; all kinds of sauces - ketchups, mustards; yoghurt, ice cream, gluten-free products; sports and dietary supplements; high-fiber drinks and smoothies.
 

Fruit Seeds

obtained in a unique separation process, depending on the fraction, are used-in the food industry as an additive providing structure, taste and aroma, source of fiber and raising agent; in the cosmetics and pharmaceutical industry as a natural peeling rich in fatty acids and a source of oils.

FOOD-TECH

ZARZĄD SPÓŁKI

messis@messis.pl

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

biuro@messis.pl

ZARZĄD SPÓŁKI

messis@messis.pl

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

biuro@messis.pl

KOCIŃSKI DANIEL

Prezes Zarządu

tel.: +48 502 024 085

 

KRÓL MACIEJ

Wiceprezes Zarządu

tel. kom: +48 513 136 840

KRÓL MACIEJ

mobile (+48) 513 136 840

CENTRUM LOGISTYCZNE

Biuro Spółki

ul. Warszawska 34,

07-305 Andrzejewo

biuro@mesis.pl

LOGISTIC CENTER - OFFICE

ul. Warszawska 34, 07-305 Andrzejewo

biuro@messis.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Gołębie Leśniewo 9,

07-305 Andrzejewo

PRODUCTION FACILITY

Gołębie Leśniewo 9, 07-305 Andrzejewo 9

SIEDZIBA SPÓŁKI

Messis Sp. z o.o. sp.k.

ul. Elektryczna 1/3 lok.21

15-080 Białystok

messis@messi.pl

COMPANY HEADQUARTERS

Messis Sp. z o.o.

ul. Elektryczna 1/3 lok.216, 15-080 Białystok

messis@messis.pl

KONTAKT

CONTACT

MESSIS was founded by enthusiasts and experts from the agricultural sector in response to market demand for high-quality food and feed additives.

Copyright © 2020  MESSIS

Created by Smart Pixel

 

 

Production facility:

Gołębie Leśniewo 9, 07-305 Andrzejewo

Company Headquarters:

ul. Elektryczna 1/3 lok.216,

15-080 Białystok

 

Logistic Center - Office:

ul. Warszawska 34

07-305 Andrzejewo

biuro@messis.pl

Contact

 

tel. (+48) 502-024-085

tel. (+48) 513-136-840

e-mail: messis@messis.pl

 

 

Messis sp. z o.o.

 

NIP: 5423405014

REGON: 386542029

KRS: 0000850448